ကားအမ်ိဳးအစား နွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

🚆🚌🚌🚍🚍🚙🚙🚘🚘🚗🚗🚐🚐

ကားမ်ားကို 4 ေယာက္စီးမွ 51 ေယာက္စီးအထိ ငွါးရမ္းႏိုင္ပါသည္။ကားႀကီးမွ ကားေသး အထိရတဲ့အတြက္ ခ်စ္ခင္ေလးစားရေသာလူႀကီးမင္းမ်ား အခ်ိန္ကုန္ခံေနစရာမလိုပဲ JURASSIC Travel & Tour ကို အျမန္ဆံုးဆက္​ သြယ္​ႏိုင္ပါတယ္။

 

                           49 Seater

             49~50 pax                 

             air conditioning                             

             49 seats    

                                

                           45 Seater

             45 pax                 

             air conditioning                             

             45 seats    

                                

                        33 Seater

             33 pax                 

             air conditioning                             

             33 seats    

02